Share Button

Poruka Majstora Maitreye.

Zemlja ponovno prolazi kroz konflikt, tama izvire posvuda i teško je uzdići duh i biti veseo i optimističan uz sva ta događanja.

No upravo u trenucima kao što su ova, treba se truditi biti optimističan.

Mnogi su koji kažu: „Hoće li ta ludost, to ratovanje, ti konflikti ikada prestati?“. Jer čini se kao da su konstantni. Ljudi su nesvjesni da ratuju protiv svog brata jer drugog čovjeka vide kao svog neprijatelja.

Sve dok se više svjetla ne spusti na Zemlju, tama će prevladati.

Svatko od vas svjetiljka je u mraku.

Ako ste izgradili odnos sa svojim duhovnim aspektom, ako radite u duhovnom polju ili ako čitate o duhovnosti, tada vaše misli mogu donijeti promjenu u tami.

Zamislite jednog pjevača i snagu koju posjeduje njegov glas? Njegova je snaga ogromna no sada zamislite cijeli zbor, recimo pedeset ljudi i zamislite efekt tih pedeset glasova i spoznati ćete snagu velikih brojeva.

Što više ljudi može biti pozitivno, bez kritičnosti u sebi, nevezani uz negativnost, to se više svjetla dovodi u tamne dijelove svijeta.

Naš je zadatak da uz vašu pomoć, da upravo vas duša koje ste se obvezale pomoći duhovnom svijetu, spustiti novu energiju na Zemlju.

Ta nova energija može se manifestirati snagom mnogih ljudi, manifestirati uz pomoć duša koje će misliti na mir, bez potrebe za konfliktom i s drugačijom vizijom Zemlje, bez ratova i problema.

Za takvu je manifestaciju potrebno jedno određeno vrijeme, no kada se energija pokrene, kada dovoljan broj duša misli o toj temi, tada ta energija može promijeniti energiju Zemlje.

Verbalni zahtjev (molitva) također može biti od velike koristi, jer pomoć od Boga može također biti od velike koristi, jer snaga izgovorene riječi je blažena.

Teško je biti pozitivan kada toliko mnogo stvari uzrokuje sukobe i probleme na svijetu.

No što je više ljudi koji mogu vizualizirati mir i moliti, više će se energije spustiti i dovesti do promjene.

Svatko od vas je svjetiljka. Upali tu svjetiljku i učini ovu Zemlju svjetlijim mjestom.

Ne samo da ćeš se ti osjećati uzvišenim nego ćeš uzvisiti i svijet.

Čini se kao teška zadaća, no nije. Zapali svjetlo!

~Majstor Maitreya kanaliziran kroz Margaret McElroy