Share Button

Svijet se nalazi u velikoj promjeni u ovo zemljino doba. Mnogo toga se mijenja. Sve je dizajnirano s namjerom da oslobodi planetu starih načina razmišljanja, uvjetovanja i uvjerenja. Za one kojima se to ne sviđa, za njih je to bolan proces koji kreira mnogo ljutnji i frustracija. Ova promjena je neminovna i u sljedećih će 10 godina polako biti i evidentna. Zemlja se ne može vratiti u ono stanje u kakvom je bila…to se neće dogoditi. No promjenama koje se događaju sada, biti će potrebno još neko vrijeme da bi se u potpunosti ostvarile. Fotonska energija jest snažnija i snažnija i utječe na živote milijuna ljudi na svijetu. Financijska situacija potiče ljude da traže nove načine zarađivanja za život i tjera ih da promijene stvari koje su takvima bile eonima. U mnogim to kreira strah, no ako uklonite strah, vidjeti ćete novi početak i nešto čega se ne morate bojati. Ako se nečega bojite, to ćete i kreirati. Nemajte straha i svemir će u vaš život unijeti sve što vam treba u obilju. Nemajte straha i vaša će vas intuicija voditi ako joj to dozvolite!