Share Button

Postoje oni ljudi kojima nije potrebno vidjeti moju sliku a postoje i oni koji osjećaju da im je potrebno nešto što mogu vidjeti ili sa čime se mogu povezati kada meditiraju, nešto što je fizičko kao npr. slika. Svoj sam lik prenio duši koja se zove Laurie Belle i dozvolio joj da nacrta moju prisutnost. To je ono što ćete vidjeti kada se sretnemo u našem svijetu.