Share Button

Poruka Majstora Maitreye.

Nakon 11.9. i pogotovo nakon iračkog rata, pitali su me što bi Maitreya danas rekao vođama svijeta.

Ovdje je njegov odgovor- Margaret McElroy

 

„Nećete postići mir u svijetu bez poznavanja duhovnog dijela sebe.“

Reći ćete: „ Ali ja sam kršćanin, židov, musliman, hinduist, budist”- no, ne razumijete svoju duhovnu svrhu u svijetu.

Mir neće doći ubijanjem drugih.

Neće doći čak niti pregovaranjem za stolovima. Doći će tada kada će cijelo čovječanstvo razumjeti duhovni dio sebe i na taj način živjeti.

Također se ne radi o tome tko je u pravu a tko u krivu.

Čitavo čovječanstvo mora se naučiti međusobnoj toleranciji bez obzira na vjeru, boju kože ili sustav vjerovanja. Čovječanstvo mora razumjeti da se zemlja ne posjeduje, nego je dana na korištenje dok ste na planeti i za boljitak čovječanstva.

Nitko ne posjeduje ništa, niti jedna rasa ljudi ne posjeduje ništa.

Sve to pripada energiji poznatoj kao Bog, Svevišnje biće, Alah, Svemoguće Biće.

Došli ste bez ičega na ovaj svijet i otići ćete bez ičega.

Ono što vam je dano na životnom putu je ono što vam Božanska energija daje kako bi vam pomogla da naučite ono što je nužno za duhovan rast.

Pitat ćete kako to možete učiniti, kako mogu svi na svijetu biti u miru?

Trebati će još dosta godina, međutim podizanjem svijesti čovječanstva, Zemlja ima mogućnost promjene i to promjene na bolje.

Sve više i više ljudi kaže: „Dosta nam je borbe, ratova, sukoba, smrti, genocida“. Zašto ne poslušate njih?

Nedavno su održane ogromne demonstracije u glavnim gradovima, no da li su političari slušali? Ne nisu, oni su nastavili sa svojim planovima, bez obzira na ogroman porast neodobravanja.

Da bi se promijenio svijet, čovječanstvo mora promijeniti sebe, ali to se neće dogoditi na način kako se to činilo do sada!

~Maitreya kanaliziran kroz Margaret McElroy