Share Button

Tko je Bog?

Bog nije osoba, duša ili biće. Bog je energija, čista Ljubav. Bog je najviša energija u svemiru. Energija koja nije zaražena negativnim mislima. Ona je čista svijest u Višem Ja koje se nalazi u svakome od vas. A Više Ja je sila koju trebati koristiti za vlastiti rast i ekspanziju.

Ta sila ne osuđuje.

Ona razumije da svaka duša ima svoje lekcije i nivoe učenja. Ona nije niti majka niti otac koji čeka da vas izgrdi. Niti je Bog za kojeg mnogi kažu da ga se treba bojati.

Energija Boga je toliko prekrasna da i oni koji su podigli svoju vibraciju do nivoa Boga, ne mogu riječima opisati tu energiju.

Ta je energija unutar VAS, svakoga od vas i čeka da je koristite za napredak čovječanstva.

No, Niže Ja, strah, sumnje, nesigurnosti i sve druge negativne emocije, poznate mnogima kao Vrag ili Sotona, učinit će sve u svojoj moći kako bi vas zaustavila u ostvarenju jedinstva s energijom vašeg Višeg Ja.

Ako za sebe kažete da ste duhovna osoba, ako se nalazite na duhovnom putu, onda nećete mrziti niti prezirati niti jednu dušu.

U vašem će srcu postojati samo ljubav za druge duše bez obzira u kojim se okolnostima nalazile ili što vama činile. 

Energetska sila poznata kao Bog energija je znanja i mudrosti. Povezujući se s tom energijom dobivate dar znanja, kao što je to lijepo rekao Sveti Pavao u Korinćanima u Kršćanskoj Bibliji.

Svaka duša u ovome životu može ostvariti jedinstvo s Bogom.

Svaka duša može osjetiti energiju i ljubav te sile. Učiniti to možete tako da nemate kontakt s bilo čime negativnim i da otpustite sve što stvara disharmoniju u vašem životu, ne tražeći osvetu ili mrzeći. Prakticirajući ljubav u svemu što činite. Živeći tako, spoznati ćete Božansku energiju.

~Maitreya kanaliziran kroz Margaret McElroy