Share Button

Na mojim predavanjima često me pitaju: “Učitelju, zašto Bog želi da patimo?” a ja im odgovaram “Bog ne želi da patimo, vi sami stvarate takve situacije”.

Bez obzira da li vam je Bog poznat kao Kreator, Majka/ Otac/ Bog ili Božanska duša, ta energija je s vama, posvuda oko vas i grli vas. Nikada vas ne želi povrijediti jer vas voli bezuvjetno. Ne mari za to kojoj vjerskoj zajednici pripadate, koje ste boje kože, koliko ste duhovni. Ta energija vas voli onakvima kakvi ste.

Reći ćete: “Ali ja sam kršćanin” i ja ću vam reći “ali ta vas energija voli”.

Ili možete reći: “Ali učitelju ja sam židov” i ja ću vam ponoviti prethodnu izjavu. Ili možete reći “Ali učitelju ja nisam duhovan” ili “Bio sam u zatvoru” ili “Bio sam loša osoba” i ja ću tada reći svima “Ali Bog ili koje god ime davali toj energiji, vas voli. Vi ste ti koji ne volite sebe”.

Ta energija svima vama želi pomoći. Ali dok ne naučite voljeti sebe ona to ne može, jer što god će ova energija u vama kreirati, vaše nisko samopoštovanje, nedostatak samopouzdanja i nedostatak ljubavi to će uništiti. Tada ćete reći:  “Učitelju, kako voljeti sebe?» i reći ću vam “Oprostite si za sve ono što ste si učinili”.

Često ćete dobiti molbu da pomognete duhovnom svijetu i vi ćete odbiti taj zadatak, ali Bog će vas i dalje voljeti, jer život je sačinjen od izbora a vi ste ti koji odabirete.

Koliko ste se puta kažnjavali zbog svoje nesavršenosti? Bog ne kažnjava. Bog vas prihvaća onakvima kakvi jeste. Božanska energija ne zahtijeva.

Kada si počnete davati ljubav, tada Bog ili koje god ime upotrijebili za tu energiju, može započeti svoj rad na vama ljubeći vas bezuvjetno. Sve dok sami sebe ne možete voljeti, vaši negativni osjećaji o sebi samima blokirat će tu ljubav.

Nikada ništa niste učinili pogrešno, samo ste krenuli krivim putem, odabrali krive odluke ili zloupotrijebili energiju. Život je kontinuirano učenje. Da niste činili greške, kako vi to na Zemlji kažete, nikada ne biste ništa naučili. Nema pogrešaka, samo odabiri.

Oprostite si za sve za što ste se okrivljavali i otvorite se bezuvjetnoj ljubavi!

~ Učitelj Maitreya kanaliziran kroz Margaret McElroy